1uptech.eu

Emulate3D Simulatsioonid
+ digital twin

Tehaste, tootmisliinide ja -seadmete töö simuleerimine Emulate3D virtuaalses keskkonnas.

Simulatsiooni eelised:

puudujääkide ja kitsaskohtade tuvastamine ja eemaldamine – olemasolev tehas ehitatakse Emulate3D’s päriseluga võrdses skaalas üles ja simuleeritakse läbi. Mitme tsükli vaatlusel ja analüüsil selguvad puudujäägid, milleks võivad olla masinate/konveierite kiirused, masinate positsioonid, konveierite pikkused. Vastavalt analüüsile saab pakkuda kitsaskohtadele lahendusi ja parandusi automatiseerimissüsteemide disainis ja jõudluses.

uute lahenduste katsetamine – uute masinate/liinide/seadmete/konveierite lisamisel tehasesse või tootmisliinile simuleerime olemasoleva olukorraga uued lahendused enne muutuseid läbi.

olemasoleva kui ka planeeritava liini tootlikuse hindamine

masinate/seadmete/robotite töö simuleerimine, nende tootlikuse ja sobivuse hinnang tootmisliinil

ehituseelne prototüüpide katsetamine – prototüüpide ja konseptsioonide simulatsioon enne ehitust hoiab ära mitmekordse ehituskulu

Parem viis masinatega suhtlemiseks.

Parandage automatiseerimissüsteemide disaini ja jõudlust.

Kõige lihtsamal kujul on digitaalne kaksik füüsilise masina või süsteemi digitaalne esitus, kuid see on midagi enamat kui lihtsalt visuaal.

See on dünaamiline mudel, mis põhineb teie masina või süsteemi füüsikal ning käitub ja reageerib tingimustele täpselt nii, nagu see toimiks reaalses tööstsenaariumis.

Digitaalse kaksiku rakendamise võimalused on peaaegu piiramatud, alates projekteerimisest enne metalli lõikamist kuni masina juhtnuppude katsetamiseni enne selle paigaldamist kuni töötajate õpetamiseni enne seadmete valmimist.

Ja kui ühendate digitaalse kaksiku uue tehnoloogiaga, nagu AR-peakomplektid, siis selle kasutusalad ja ärikasu ainult kasvavad.