1uptech.eu

Monitooring

SCADA süsteemid ja 1up Technology® monitoorimissüsteem
AI süsteemid

Monitoorimissüsteem

Pakume laialdaselt tuntud SCADA süsteeme ja 1up Technology Systems® monitoorimissüsteemi. Antud tarkvaraga on võimalik liita erinevaid masinaid ja liine ning jälgida nende seisundit ja koostada erinevaid andmegraafikuid. Pakume nii autonoomseid süsteeme, mis jäävad kliendi enda serverisse, kui ka dünaamilisi süsteeme, mida jääb haldama ja hooldama 1up Technology.

AI süsteemid

Miks on monitooring oluline?

Juhtimis- ja visualiseerimissüsteem võimaldab koguda, jälgida ja analüüsida seadmete poolt edastatavat infot. Selle abil saab tehase töö kulgu reaalajas juhtida, optimeerida ja tööseisakuid vältida.

1uptech.eu

SCADA süsteemid

robotsüsteemide arendamine

1uptech.eu

Millest koosneb SCADA süsteem?

Lihtsamad SCADA süsteemid koosnevad:
  • sensoritest, mis mõõdavad süsteemi põhiparameetreid (vedeliku tase, temperatuur, materjali maht jm);
  • kontrolleritest (PLC), mis võtavad sensoritelt info vastu ja annavad sellele loetava, digitaalse kuju;
  • andmebaasist, mis salvestab andmeid tehase tööprotsessidest;
  • juhtserverist, mis töötleb ja vahendab andmeid PLC, andmebaasi ja kasutajate vahel;
  • kasutajaliidesest, mis sidevõrkude abil võimaldab tehase tehnilisi andmeid reaalajas jälgida.

Vastavalt süsteemi suurusele ja keerukusele võivad struktuurid erineda.

Ideest valmislahenduseni:

01.

K

Eesmärk

Monitooringu eesmärk on pakkuda ülevaadet seadmete seisust või tehase olekust. 1up Technology väljaarendatud süsteem sobib väiksematele klientidele, kes soovivad jälgida kuni 8PLC-d või erinevat masinat korraga. Lahendus ei vaja pidevat uuendamist ega haldamist.

02.

K

Personaalne lähenemine

Kaardistame kliendi masinapargi ning teeme sellest lähtuvalt optimaalseima valiku lahenduse osas. Kaardistamise käigus selguvad probleemkohad, mille põhjal prognoosida koos kliendiga monitooringusüsteemi võimekust tuleviku tarbeks.

03.

K

Teostus

Paigaldame kaardistamisel saadud tulemuse põhjal vastava monitooringusüsteemi. Teostame kõik ühendused ja seadistused ning vajadusel jääme süsteemi haldama ja oleme valmis koguma monitooringuinfot oma serveritesse, kui selleks peaks tekkima vajadus.